تکمیل فرم خرید
نام فایل

پرسشنامه بررسی عوامل بازدارنده در اعمال مدیریت بر طرح های تبلیغاتی موثر در سازمان های تبلیغاتی ایران

قیمت 5,000 تومان
نام  
نام خانوادگی  
ایمیل    
موبایل  
دانلود >